Darinareality- email: schwarzova@darinareality.cz                                                                                                                                            

www.darinareality.cz  Tel: +420 733 424 373 , Pod Harfou 1049/17 ,190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 05364248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Poučení o ochraně osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v  souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Darinareality - realitní kancelář , veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Darinareality - realitní kancelář  s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o  ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5  odst. 6.

                                                                                                                                                                                                                                         

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně